Lidmaň - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

S budováním zařízení sociální péče v Lidmani se začalo v roce 1980. V této době se hromadily nevyřízené žádosti o umístění osob s mentálním postižením do zařízení azylového typu. Pro výstavbu sociálního pobytového zařízení byla vybrána malá vesnice Lidmaň, která je vzdálená 20 km východně od města Pelhřimov. Ve vesnici byla řadu let nevyužívaná budova vesnické školy. Tehdejší zřizovatel – KÚSP Černovice  zakoupil k budově téměř hektarový pozemek, na kterém v dalších letech vyrostly nové budovy.

Původně  plánovaná kapacita zařízení ÚSP Lidmaň s celoročním pobytem byla 45 míst pro chlapce v dorostovém věku. V současné době zde žije 100 uživatelů – mužů i žen ve věku 26 – 70 let.

Zařízení bylo do 31. 12. 1990 součástí KÚSP Černovice. K 1. 1. 1991 s novým územně správním uspořádáním, došlo ke zrušení KÚSP Černovice jako zařízení krajského významu, k osamostatnění všech začleněných zařízení na úroveň samostatných rozpočtových, popř. příspěvkových organizací. Zřizovatelem ÚSP Lidmaň se stal okresní úřad Pelhřimov. V roce 2003 přešla organizace pod nově vzniklý Kraj Vysočina. Ten je zřizovatel zařízení v současnosti. V roce 2015 byl ÚSP Lidmaň přejmenován na Domov Lidmaň.