Zaměstnanci

Přehled zaměstnanců – pracovní zařazení (k 1.1.2013)

funkce vzdělání počet přepočtený počet
ředitel 1 1
ekonomický úsek      
ekonom-zást.ředitele ÚSO 1 1
skladová a finanční účetní ÚSO 1 1
mzdy a personalistika 1 1
sociální úsek      
sociální pracovnice ÚSO + VOŠ 1 1
hospodářský úsek      
hospodář-vedoucí úseku ÚSO 1 1
údržbář – zedník SO 1 1
údržbář – zámečník SO 1 1
kuchař/kuchařka SO 4 4
skladní potravin ÚSO 1 1
pradlena – švadlena SO 1 1
úsek bydlení klientů      
vedoucí úseku ÚSO 1 1
pracovníci sociální služeb ÚSO+SO 39 39
zdravotní úsek      
vedoucí úseku ÚSO 1 1
zdravotní sestra ÚSO  1 0,5
ošetřovatelky ÚSO   0,5
uklízečky zaučení 4 4
       
 součet     60