Pracoviště a chráněná pracoviště v roce 2014  

1. Knoflíkářský průmysl Žirovnice.

 Pracovní smlouvu má s Knoflíkářským průmyslem Žirovnice uzavřeno 8 uživatelů.
 
2. JMV Obrataň

S JMV Obrataň má uzavřenou pracovní smlouvu 23 uživatelů. V podniku vyrábí různé typy dřevěných palet.
 
3. MěÚ Černovice

Zde mají pracovní smlouvu 2 uživatelé. Pracují ve skupině, která se stará o údržbu města.
 
 4. Ciret Pelhřimov

Pracovní smlouvu zde má uzavřenu 1 uživatel. Firma vyrábí potřeby na natírání – válečky.
 
5. ZZN Pelhřimov

Zde má pracovní smlouvu a pracuje 6 uživatelů. Pracují na údržbě obilních sil.
 
6. VOD Kámen

S VOD Kámen má uzavřenou pracovní smlouvu 18 uživatelů. Jedná se o sezonní práce v zemědělství.