Chráněné bydlení Černovice

Svatavská 288, 394 94 Černovice (kapacita 2 místa)

Pražská 1318, Pelhřimov

Poslání a cíle

Druh sociální služby:

Chráněné bydlení ( z.108/2006sb., §51)

Poslání:

Podpora osob s mentálním postižením v jejich samostatnosti, nezávislosti a úplném splynutí se společností prostřednictvím bydlení v přirozeném prostředí.

Zásady:

 • diskrétnost, partnerský přístup, respektování svobodné volby
 • Poskytování pouze nezbytné míry podpory
 • Spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů

Cíle

 • Umožnit lidem s postižením žít životem jejich vrstevníků, uplatnit se na trhu práce
 • rozvoj samostatnosti uživatelů, podpora svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života, uplatňování vlastních práv, snižování závislosti na pomoci jiných
 • zvládání užívání veřejně dostupných služeb.
 • Vedení domácnosti, hospodaření s penězi, příprava stravy.
 • Využívání běžných zdrojů společnosti
 • podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty

Okruh osob, pro které je služba určena

Osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižením, osoby od 18 let věku s lehkým až středním mentálním postižení kombinovaným s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy. Horní hranice věku není omezena.

Okruh osob, pro které není služba určena:

 • Osoby těžce zrakově a tělesně postižené
 • Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém jednání projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
 • Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech