Jak žádat o přijetí

 • Je vhodné telefonicky se spojit s ředitelem zařízení nebo sociální pracovnicí na tel. 565 400 720, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e- mailu reditel@domovlidman.cz.
 • Také nás můžete kontaktovat na adrese:
  • Domov Lidmaň, příspěvková organizace.
  • Lidmaň 91.
  • 395 01 Pacov.
 • Poté doporučujeme po předchozí domluvě naše zařízení osobně navštívit, kdy bude provedeno jednání se zájemcem o službu.
 • V případě nepříznivého stavu žadatele, kdy žadatel není schopen osobně navštívit naše zařízení, provedeme jednání se zájemcem o službu přímo v místě jeho pobytu, vycházíme z možností a přání žadatele.
 • Při jednání se zájemcem o službu jsou žadateli poskytnuty všechny potřebné informace o zařízení, jsou poskytnuty všechny údaje týkající se poskytování služeb a pravidel života v Domově Lidmaň.
 • Rozhodnu-li se podat si žádost do Domova Lidmaň, kontaktuji sociální pracovnici Domova Lidmaň, kdy mi bude zaslána žádost o přijetí do zařízení anebo si ji mohu stáhnout prostřednictvím webových stránek Domov Lidmaň.
 • Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře zašlu na adresu zařízení, případně ji osobně dovezu přímo do zařízení.
 • Přijímací komise na základě Vaší žádosti a vyjádření lékaře rozhodne, zda budete zařazeni do Pořadníku čekatelů anebo zda naše zařízení nemůže Vaší žádosti vyhovět. O rozhodnutí budete písemně informováni do 30 dnů od obdržení žádosti.
Přiložené soubory